Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    8
  • views
    22,776

Em ơi! Đừng Tuyệt Vọng!

Sign in to follow this  
thaibangvu_youngpoeter

629 views

Em ơi! Đừng Tuyệt Vọng!

 

Này cô bạn sao còn ngồi than thở?

Phải chăng cô cũng đã nhuốm dại khờ?

Đừng tuyệt vọng vì đời còn đẹp lắm!

Hãy để lòng viết nốt một bài thơ!

 

Hãy cười lên! Cho tâm hồn rộng mở,

Hát lên đi! khúc nhạc xóa đau buồn.

Đời còn biết bao nhiêu người đau khổ?

Đâu chỉ mình ta khổ phải không em?

Sign in to follow this  


1 Comment


Recommended Comments

ngày tuyệt vọng trong tâm hồn bôi xoá

ánh dương nào làm sáng lại không gian?

chỉ có ta bên kẻ ấy...một mình

ngồi than thở với thời gian lầm lỡ

tiếc dại khờ oà vỡ thành mơ

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...