Jump to content
Sign in to follow this  
anhgau

Chào Đại hội Đảng XII

Recommended Posts

 

ttttttttttttttt.jpg

 

Hướng tới Đại hội Đảng XII

 

Bài 1:

 

 

Xây dựng đất nước một mai đẹp giàu.

 

Lũng Cú đến mũi Cà Mau,

 

Đảng viên cả nước cùng nhau đồng lòng.

 

Luận bàn An ninh, Quốc phòng,

 

Giữ yên bờ cõi sạch không bóng thù.

 

Mùa màng đất nước bội thu,

 

Ấm no cuộc sống, vi vu tuyệt vời.

 

Biển Đông vẻ đẹp rạng ngời,

 

Chủ quyền đất nước vẹn nơi biên thùy.

 

Cách mạng trăn trở nghĩ suy,

 

Vận mệnh dân tộc, an nguy nước nhà.

 

Thăng Long lập cõi dân ta,

 

Hồn thiêng sông núi như là ngay đây.

 

Lịch sử lập quốc rạng rày,

 

Đại biểu cả nước chung tay luận bàn.

 

Âm mưu, thử thách, nguy nan,

 

Nhân văn đạo lý chứa chan ân tình.

 

Xây dựng Tổ quốc đẹp xinh,

 

Xã hội chủ nghĩa phồn vinh muôn đời.

 

 

 

Bài 2:

 

Chân lý vô sản từ đâu?

 

Thực tiến gian khổ đương đầu chông gai.

 

Hiểm nguy trải khắp đường dài,

 

Việc dân, việc nước không ai nề hà.

 

Sức mạnh từ cội nguồn ra,

 

Cha anh đoàn kết sông pha trận tuyền.

 

Con đường cộng sản đâu quyên,

 

Chân lý cách mạng đi xuyên bão bùng.

 

Thanh cao nhân cách – Trúc, Tùng,

 

Kiên cường sức mạnh vẫy vùng năm châu.

 

Ánh dương rực sáng địa cầu,

 

Quê hương, Tổ quốc nơi đâu đẹp bằng.

 

Xã hội chủ nghĩa vĩnh hằng,

 

Tiềm năng dân tộc – đường băng gọi mời.

 

Hạnh phúc có ở muôn nơi,

 

Nhờ ơn cách mạng chân trời Việt Nam.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...