Jump to content

Recommended Posts

Anh Thủy đã nhận được tập thơ đủ số lượng anh rất cảm ơn em nha.Chúc em nhiều niềm vui, hạnh phúc...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuấn Kiệt chưa nhận được 5 quyển sách không biết Nghĩa đã chuyển cho mình chưa???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuấn Kiệt chưa nhận được 5 quyển sách không biết Nghĩa đã chuyển cho mình chưa???

 

Em đã gửi sách về Thanh Hóa theo địa chỉ anh cung cấp. Có lẽ đường xa, nên sách mới tới đâu đó ở Huế hay Đà Nẵng. Anh vui lòng chờ thêm ít hôm nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác thợ nè! Quả này thì em phải nói thôi, chuyến này in thơ bác lỗ đậm héng? Mười mấy triệu in mà đóng góp có 7.5 triệu. Hjx, chỗ thiếu lấy đâu ra? Đừng có nói với em là lấy kinh phí diễn đàn nhé! Vì tất tật đều là tiền túi bác thợ cả thôi. Lẽ ra nên thông báo cho tất cả thành viên tham ja biêt số tiền thiếu đó ngay hôm in xong, in là in chung, thiếu thì phải bù lỗ chung. Mấy trăm ngàn với một người chả là gì nhưng mấy mươi cái mấy trăm đó đổ hết lên đầu bác thì em e là ra vấn đề đó!

Share this post


Link to post
Share on other sites

TK nhất trí với ý kiến của Đặng thành Vinh. Việc in ấn tuyển tập thơ Nghĩa đã phải lấy tiền túi ra bù vào. TK kêu gọi các thành viên hãy ủng hộ giúp Nghĩa bù đắp chi phí in ấn tuyển tập .Riêng TK sẽ ủng hộ Nghĩa 500,000,00đ (Nghĩa cho địa chỉ cá nhân để TK gởi nhé!).

Share this post


Link to post
Share on other sites

TK đã gửi tiền cho Nghĩa theo địa chỉ nhà riêng .Cho đến nay TK vẫn chưa nhận được sách ,chẳng hiểu bưu điện họ giữ để xem xong rồi mới trả hay sao ý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác thợ nè! Quả này thì em phải nói thôi, chuyến này in thơ bác lỗ đậm héng? Mười mấy triệu in mà đóng góp có 7.5 triệu. Hjx, chỗ thiếu lấy đâu ra? Đừng có nói với em là lấy kinh phí diễn đàn nhé! Vì tất tật đều là tiền túi bác thợ cả thôi. Lẽ ra nên thông báo cho tất cả thành viên tham ja biêt số tiền thiếu đó ngay hôm in xong, in là in chung, thiếu thì phải bù lỗ chung. Mấy trăm ngàn với một người chả là gì nhưng mấy mươi cái mấy trăm đó đổ hết lên đầu bác thì em e là ra vấn đề đó!

 

Không riêng lần này, nhưng ý kiến của bạn Đặng Thành Vinh về việc xây dựng và phát triển diễn đàn trong thời gian qua thật đáng quý. Nếu diễn đàn có nhiều bạn tâm huyết như Vinh có lẽ nó còn phát triển hơn hiện nay gấp nhiều lần. Tuy nhiên về kinh phí in ấn, trước đây diễn đàn đã thông báo như vậy rồi, bây giờ đề nghị mọi người đóng góp thêm thì không hay lắm. Vả lại nếu mọi người lại chuyển nữa thì rất mắc công và tốn phí chuyển. Phần chi phí này sẽ được trích từ kinh phí hoạt động của diễn đàn sang. Số sách còn lại BQT diễn đàn sẽ tìm cách phát hành. Vinh yên tâm nhé!

 

TK nhất trí với ý kiến của Đặng thành Vinh. Việc in ấn tuyển tập thơ Nghĩa đã phải lấy tiền túi ra bù vào. TK kêu gọi các thành viên hãy ủng hộ giúp Nghĩa bù đắp chi phí in ấn tuyển tập .Riêng TK sẽ ủng hộ Nghĩa 500,000,00đ (Nghĩa cho địa chỉ cá nhân để TK gởi nhé!).

TK đã gửi tiền cho Nghĩa theo địa chỉ nhà riêng .Cho đến nay TK vẫn chưa nhận được sách ,chẳng hiểu bưu điện họ giữ để xem xong rồi mới trả hay sao ý.

 

Tấm lòng của anh Tuấn Kiệt đối với diễn đàn thật đáng trân trọng. TLV đã nhận được tiền anh chuyển. TLV sẽ gửi tặng anh thêm 15 quyển nữa. Sách đã gửi đi. Thật tình không hiểu sao sách lần trước lại chậm trễ như vậy? Anh ráng đợi qua tuần sau, nếu vẫn không nhận được thì TLV sẽ khiếu nại với bưu điện. Xin được cảm ơn anh và được biết hôm nay cũng là sinh nhật anh, thay mặt diễn đàn chúc anh sinh nhật thật vui, sang tuổi mới nhiều thành công mới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cũng xin ủng hộ bác thợ nhưng điều kiện hơi "móm" nên chỉ gửi thêm cho bác thợ được 300.000. Thôi. Đừng gửi sách lại cho e nhé, hồi đầu diễn đàn ta dự kiến in dư 100cuốn để gửi biếu, tặng nhằm gây tiếng vang, nay do kinh phí thiếu vậy nên cho e góp chỗ này vào phần sách biếu. Đã lỡ chơi thì chơi tới cùng luôn bác thợ nhé! Hy vọng sẽ có nhiều nơi đưa tin về tuyển tập thơ trẻ hơn nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩa xem lại bưu điện và địa chỉ gửi sách cho TK nhé.vì cho đến nay TK vẫn chưa nhận được cuốn sách nào.Cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Tuấn Kiệt đã nhận được 5 tập thơ tặng. Cảm ơn Nghĩa nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...