Jump to content
Sign in to follow this  
quachthuthao

nói với tên nô lệ

Recommended Posts

TA BÂY GIỜ HỢM HĨNH NHÌN TA

 

 

vẫn thích là người kể lể

ta sẽ dài giòng

nói về tên nô lệ

của một phường nô lệ

 

không nên ngu như thế

chỉ nên ngu giống người

ngu cho phải lẽ

và ngu như thể

chủ của người ngu

 

vẫn thích làm tên nô lệ đấy

để kể về mình

ta anh hùng như vậy

ta sang giàu trông thấy

 

bởi vì ta là tên nô lệ

tên nô lệ vinh quang

tên nô lệ anh hùng

ta đã từng chiến thắng

ta sẻ còn chiến thắng

bời vì ta là tên nô lệ

của một phường nô lê

 

qtt .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ta cứ hiêng ngang làm nô lệ

 

 

em là tên nô lệ

em đến thăm thày

 

không sao cả

thày cũng là tên nô lệ

cảm ơn em

 

đứa còn người nô lệ

đứa chết ma nô lệ

đứa giàu ông nô lệ

đứa ngèo thằng nô lệ

 

chúng mình là bầy nô lệ

của một phường nô lệ

hiên ngang

 

yenkim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...