Jump to content
Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comments
    0
  • views
    619

About this blog

Vài dòng thơ của J

Entries in this blog

 

Là ai

Là anh Kẻ không tim không phổi Là kẻ khiến em chìm nổi với tự tại với thời gian với dòng cảm xúc lan man   Là em Kẻ khờ khạo ngu ngốc biết yêu là thứ chất độc vẫn chấp nhận vẫn khao khát uống để rồi tan nát tự bao giờ.   - J -  

Jaffy

Jaffy

Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...