Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    2
  • comments
    2
  • views
    9,301

About this blog

NHẬT KÝ CUỘC ĐỜI-những bài thơ đã viết trong đơi quân ngũ và những bài thơ tình trong thời gian gần đây.

Entries in this blog

 

NHẬT KÝ CUỘC ĐỜI

Hãy ca lên cho đời ta trẻ lại Mãi mãi sẽ là bông hồng tươi thắm ngát hương. Cả cuộc đời như cây tùng cây bách Đừng như cây liễu rủ ven hồ.  

thanhhuan0909

thanhhuan0909

Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...