Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    19
  • comment
    1
  • views
    16,859

Truyện Thơ (Hành Trình Chàng Hạc)

Hoàng Kỳ

557 views

Hạc Gặp Huỳnh Xảo Nhi

*<.>*

Xảo Nhi đứng lại bên đàng

Hỏi người quân tử biết nhà Nguyễn Minh?

Huynh hỏi tôi cũng đăng trình

Tôi đây học trò, Nguyễn Minh cụ thầy

Hai vầy việc gì đến đây

Sự tình gấp rút, phải quay về liền

Thầy tôi lâm bệnh mê miên

Chút tôi xin kíu, qua miền trúc lâm

Ở đây trời xuống tối tăm

Hai người khác sứ, bận tâm khôn cùng

Há huynh chẳng tận tường

Tôi đây chung lối một phường như huynh

Lòng Hạc còn nỗi đinh ninh

Chưa hãn bụng dạ, chưa tin người này

Trên đường thăm hỏi trước sau

Thì ra mới biết, là bầu đồng môn.

Hoàng Kỳ

(29/6/2011)0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...