Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    19
  • comment
    1
  • views
    16,855

Mộng Huyền Sử

Hoàng Kỳ

632 views

Mộng Hùng Sử

*>.<*

Trầm sa vạn lớp tay vun vẩy

Đạn đồng sáng tỏ một hào quang

Bạch nhật hé lộ trang hùng sử

19-75 oai hùng đạp cửa thiên.

* * *

Bộ binh thiết giáp thêm đôi cánh

Thoắt ẩn thoắt hiện chốn trời Nam

Trực thăng chiến hạm dưới làng sương

Hóa thành cờ đỏ xé tung mây.

* * *

Trời Nam đất đặng Người Nam ấy

Mẹ hiền đức độ nào đãi bạc

Bán rẻ tình người cho hung bạo

Cộng Hòa lỡ bước đỗ tan hoan.

* * *

Quang minh sáng tỏ muôn nẽo tối

Phất kỳ đại nghĩa dựng thành chí

Rửa sạch nhục tù, sáng u minh

Trời Nam hợp nẽo song song tiến.

19/11/2013

Hoàng Kỳ0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...