Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,432

Thấu Hiểu

Hoanghai11

191 views

blog-0112923001519436170.jpg

Thấu Đạo An lạc trong lòng

Buông lơi tham vọng, sáng trong tâm hồn

Không tranh đua, chuyện dại khôn

Lòng An tâm Tịnh... trường tồn ngự lâm.

 

Dẫu cuộc sống có thăng trầm

Cũng là trả nghiệp, sai lầm xa xưa

Tâm niệm biết đủ biết vừa

Lòng không xao động, lọc lừa chính ta.

 

Tâm thành Niệm Phật Thích Ca

Bao nhiêu phiền muộn, thoát ra bên ngoài

Định tâm thương xót chúng loài

Hành thiện tích đức, miệt mài công phu.

 

Đời sẽ tan hết mây mù

Tương lai rạng rỡ, đức tu lớn dần

Mai sau phước lớn có phần

An Nhiên Tự Tại, dần dần tăng lên !

 

24.02.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...