Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,429

Đừng Ganh

Hoanghai11

349 views

blog-0728801001519786897.jpg

Khi ta có chút thành công

Có người ganh ghét, là không loại trừ

Bởi đời ích kỷ ảo hư

Hơn thua đố kỵ... tâm tư nhiễm tà.

 

Hãy nhìn kiểm lại chính ta

Đừng nên soi mói, tìm ra lỗi người

Nên đem tiếng tốt nụ cười

Gieo vào trần thế, lòng người thành tâm.

 

Chớ nên gian dối âm thầm

Làm cho người khác, nguy lâm khổ đời

Luân hồi sáu cõi luật Trời

Nhân nào quả nấy, không rời được đâu.

 

Nếu muốn đời hết khổ sầu

Hành thiện tích đức, là câu dặn lòng

Dẫu cho số phận long đong

Cũng là trả nghiệp, khi xong sẽ nhàn.

 

Mai sau đời hết cơ hàn

An Nhiên Tự Tại, ngập tràn niềm vui !

 

28.02.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...