Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,432

Gặt

Hoanghai11

206 views

blog-0524438001520137466.jpg

Kết quả gặt hái hôm nay

Là do công đức, cấy cày hôm qua

Giống tốt cây nở đầy hoa

Cho trái thơm ngọt, giúp ta no đầy.

 

Cuộc đời có trả có vay

Có Nhân có Quả, có ngày có đêm

Đừng vì một chút yếu mềm

Tạo ra nghiệp xấu, khổ thêm cho mình.

 

Bởi trong cái cõi ba sinh

Tham tài hám lợi, vô minh trí mờ

Nên mới đau khổ xác xơ

Luân hồi sáu nẻo... bơ vơ đoạ đày.

 

Nếu sống đức độ thẳng ngay

Tu Nhân Tích Đức, đắng cay vơi dần

Mai này có phước có phần

Cuộc sống Tự tại, chẳng cần lo chi.

 

04.03.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...