Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,368

Đừng Dối Lòng

Hoanghai11

194 views

blog-0520432001525916361.png

Nói thì ai nói cũng hay

Nhưng làm thì lại, vì này vì kia

Miệng nói tu sửa không lìa

Nhưng lòng Tham Hận, đầy đìa khôn nguôi.

 

Đời người chạy ngược chạy xuôi

Làm lụng vất vả, để nuôi thân mình

Biết bao nhiêu cảnh mưu sinh

Vì tham danh lợi, coi khinh đạo đời.

 

Đến khi đau khổ kêu trời

Mà chưa tin tưởng, những lời khi xưa

Thề nguyện gian dối lọc lừa

Hại mình hại bạn, nghiệp xưa chất chồng.

 

Cuộc đời Sắc Sắc Không Không

Được rồi lại mất, ngóng trông làm gì

Buông xuống mở rộng Từ bi

Biết Vừa biết Đủ, biết đi đúng đường.

 

Dưới Chân Chư Phật Mười Phương

Hành thiện tích đức, biết thương muôn loài

Chân tình sáng đẹp không phai

Công Đức Vô Lượng, trãi dài muôn năm !

 

10.05.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...