Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,368

Khổ

Hoanghai11

979 views

blog-0085337001526089520.png

Kiếp người khổ ải vô biên

Luân hồi nhân quả, liên miên đoạ đày

Biết bao nhiêu nỗi đắng cay

Đôi khi chẳng biết, tỏ bày cùng ai.

 

Kiếp xưa chắc đã làm sai

Kiếp này nhận lấy, hoạ tai vô lường

Đời người quả thật đáng thương

Sướng vui thì ít, phong sương thì nhiều.

 

Sống thì chẳng được bao nhiêu

Mấy chục năm cũng, đi tiêu bụi mờ

Nhiều khi đau khổ xác xơ

U phiền chồng chất, ngẩn ngơ lòng mình.

 

Muôn sự trên cõi phù sinh

Vô thường đi đến, nhục vinh bẽ bàng

Hãy Buông cho lòng nhẹ nhàng

Đừng Tham đừng Hận, đừng màng hư danh.

 

Phước Đức sinh từ lòng thành

Gieo nhân giống tốt, an lành về sau

Đời sẽ không còn khổ đau

Ấm Êm Hạnh Phúc, trước sau vẹn tròn !

 

12.05.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...