Jump to content

Công Ơn Trời Biển

Công Cha cao ngất như trời

Nghĩa Mẹ rộng lớn, biển khơi khó bì

Nhọc nhằn Cha Mẹ quản chi

Quên thân gầy yếu ... chỉ vì nuôi con...

 

Thân già gầy yếu héo hon

Nắng mưa giông bão, trèo non vẫn trèo

Đông con gia cảnh lại nghèo

Cha Mẹ vất vả... bọt bèo cực thân.

 

Con lớn Cha Mẹ yếu dần

Cuộc sống nghèo khó, rất cần miếng ăn

Nhưng do hoàn cảnh khó khăn

Miếng ăn không đủ... chiếu chăn không lành.

 

Vậy mà dưới mái nhà tranh

Ấm êm hạnh phúc, tươi xanh ngọt ngào

Cuộc sống đầm ấm biết bao

Yêu thương đùm bọc, dạt dào yêu thương...

 

Giờ đây trên cõi Tây phương

Mẹ Cha sum họp... vấn vương mặn nồng...

Nhờ đức Cha Mẹ gieo trồng

Trần gian Con Cháu, nhớ công muôn đời !

 

24.08.2015

HOANGHAI


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...