Jump to content

Tran Phuc Nhan

Thành viên
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Tran Phuc Nhan

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ---------------------------------------- THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN SÁCH CỦA GIA ĐÌNH CỐ NHÀ VĂN LAN KHAI Kính gửi: - Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch - Các Nhà xuất bản trong nước và nước ngoài - Các cơ quan in ấn và phát hành trong nước - Các cơ sở tư nhân in ấn và phát hành trong nước Ngày 6 tháng 3 năm 2013, đại diện gia đình cố nhà văn Lan Khai chúng tôi đã kí kết Hợp đồng ủy thác quyền tác giả với Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC), di sản của Nhà văn Lan Khai tên khai sinh là Nguyễn Đình Khải còn có các bút danh và bí danh sau : Lâm Tuyền Khách, Huệ Khai, ĐKG, Nguyễn Văn Huyên, Thục Oanh, Lan, theo 8 điều của nội dung Hợp đồng đã thống nhất giữa bên A và bên B về điều kiện ủy thác, phạm vi ủy thác và nghĩa vụ ủy thác, chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại với các điều khoản chung như văn bản cam kết. Để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của gia đình chúng tôi cũng như những cam kết với cơ quan nhà nước. Thay mặt gia đình cố Nhà văn Lan Khai và họ tộc Nguyễn Đình, chúng tôi xin thông báo tới tất cả các cơ quan quản lí văn hóa của nhà nước và các cơ sở in ấn phát hành Quốc doanh và tư nhân được biết : Trước đây có cơ sở xuất bản, không được sự đồng ý của gia đình chúng tôi đã tự ý in ấn và phát hành một số tác phẩm của cố Nhà văn Lan Khai, thậm chí cắt xén cả nội dung tác phẩm, gây tổn thất lớn với gia đình con cháu họ tộc chúng tôi, xúc phạm đến giá trị tinh thần của người đã khuất. Sau Lễ Kỉ niệm 100 năm sinh nhà văn Lan Khai do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức (26/7/2006), gia đình chúng tôi đã được Hội Nhà văn Việt Nam cùng các cơ quan chức năng quan tâm, các di cảo của Lan Khai đang được tái bản để phục vụ cho đông đảo bạn đọc. Vậy, từ nay trở đi, những cơ quan và cá nhân nào muốn in ấn, phát hành di cảo của Nhà văn Lan Khai, phải được sự đồng ý của gia đình chúng tôi và người được ủy quyền. Nếu cá nhân hay tổ chức nào tự ý xuất bản, nối bản, phát hành các tác phẩm của cha ông chúng tôi mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với gia đình chúng tôi và pháp luật. Mặt khác gia đình chúng tôi cũng sẵn sàng tạo mọi điều kiện về các văn bản văn học và hội họa cho các cơ quan hoặc cá nhân có nhu cầu xuất bản và phát hành rộng rãi di cảo của Nhà văn Lan Khai để phục vụ cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Hà Giang, ngày 8/3/ 2013 Thay mặt gia đình cố Nhà văn Lan Khai và họ tộc Nguyễn Đình NGUYỄN LAN PHƯƠNG DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN LAN KHAI (Tư liệu do cụ Hà Minh Kim ghi chép từ 1928-1945) 1. Lan Khai. Nước Hồ Gươm. Nhà in Nhật Nam thư quán. Hà Nôi. 1928 2. Lan Khai. Lẫn sự đời. Editions. Le Quang Thiệp. Hà Nội-7 gousard Ton kin, 1934. 3. Lan Khai. Lên thác xuống gành. Ngọ báo. 1934. 4. Lan Khai. Tiền mất lực. Ngọ báo. 1934 5. Lan Khai. Người hoá hổ. Ngọ báo. 1934 6.Lan Khai. Mũi tên dẹp loạn. Ngọ báo. 1934 7. Lan Khai. Gò Thần. Ngọ báo. 1934 8. Lan Khai. Cảnh phiêu lưu của một bác lính trạm. Ngọ báo. 1934 9. Lan Khai. Đôi vịt con. Ngọ báo. 1934 10. Lan Khai. Người lạ. Ngọ báo. 1934 11. Lan Khai. Ma Thuồng Luồng. Ngọ báo. 1934 12. Lan Khai. Con bò dưới Thuỷ Tề. Ngọ báo.1934 13. Lan Khai. Con Thuồng Luồng nhà họ Ma. Ngọ báo. 1934 14. Lan Khai. Chuyện lạ đường rừng. Ngọ báo, số 1840, tr 1. 1933 15. Lan Khai. Nguồn ánh sáng. Ngọ báo, 1934 16. Lan Khai. Khổ tình. Loa, số 90. Thứ Năm, tháng 7. Novembre. 1935. 17. Lan Khai. Âm điệu mới. Loa. Số 93, Thứ Năm Décember. 1935 18. Lan Khai. Cô Dung. NXB. Tân Dân. H. 1938 19. Lan Khai. Sóng lúa reo. Tiểu thuyết Thứ Bảy, từ 213 đến 223. 1938 20. Lan Khai. Chung tình. Loa, số 95. thứ Năm, 12 Décembre. 1935. 21. Lan Khai. Đàn bà trong thi ca Ả rập. Loa, số 91. Thứ Năm ngày 14 Novembere. 1935. 22. Lan Khai. Nguồn cảm hứng của thi nhân Việt Nam. Loa, số 92. Thứ Năm 21 Novembere.1935 23. Lan Khai. Âm điệu mới. Loa, số 93, thứ Năm, 28 Novembere. 1935 24. Lan Khai. Đẹp. Loa, số 81, thứ 5 ngày 5 tháng September năm 1935 25. Lan Khai. Cánh Hoa Mua. Loa, số 93. Thứ Năm ngày 28 Novembre. 1935. 26. Lan Khai. Con Ngựa hồng của tôi. Loa, số 94, thứ Năm, tháng Décembre. 1935. 27. Lan Khai. 8023. Loa, từ số 74 - 78. 1935. 28. Lan Khai. Biệt Ly. Loa, số 92, thứ Năm ngày 21, tháng Novembre. 1935. 29. Lan Khai. Kiếp con tằm. Loa, số 96, thứ Năm ngày 18 tháng Décembre. 1935. 30. Lan Khai. Một buổi săn đêm. Loa. 14/ 5/ 1935 31. Lan Khai. Mũi tên độc (Nà thoòng đải). Văn học Tạp chí. 1933 32. Lan Khai. Trường hận ca về sự chết. Đông Phương. Số 849, thứ Tư ngày 17/5/ 1934. tr 2- 3 33. Lan Khai. Cháu tôi chết. Đông Phương. số 856. Thứ Bảy ngày 10/6/ 1933. 34. Lan Khai- Yên Sơn. Sáu năm cách biệt, nay hồi cố hương. Đông Phương. Số 862, thứ Bảy ngày17 / 6 / 1933 35. Lan Khai. Viếng cô Hồng Yến. Đông Phương. Số 859, thứ Tư ngày 21/ 6 / 1933. 36. Lan Khai. Không chồng. Ngọ báo, số 1847-1855. 1933 37. Lan Khai. Về mấy bài… Chuyện lạ đường rừng. Ngọ báo. Số 1840. 1933, tr 1 38. Lan Khai. Nơi ước hẹn. Đông Phương. Thứ Hai, 25/ 10 /1934, tr. 1 và tr. 2 cột 4. 39. Lan Khai. Dưới miệng Hùm. Đông Phương. số 2,3 thứ 2 ngày 12/12 /1934. tr.1,4. 40. Lan Khai. Tài Hoa... cái luỵ ngàn đời. Đông Phương. 5 /12/ 1934. 41. Lâm Tuyền Khách. Gió núi trăng ngàn. Đông Phương. số 1, thứ Hai ngày 5/12/ 1934 và thứ Hai ngày 19/ 12/ 1934. 42. Lan Khai. Thày Đồ tôi. Đông Phương. Số 855, thứ Tư ngày 7/ 6 / 1934. 43. Lan Khai. Tình với cảnh. Đông Phương. Số 04, thứ 2 ngày 19/11/ 1934. 44. Lan Khai- Minh Tuynh. Khóc Thông reo. Đông Phương. Thứ 2 ngày 5 Novembr 1934. 45. Lan Khai. Anh Sẩm. Ngọ báo. Thứ 2 ngày 8 và thứ 3 ngày 9/1/ 1934. 46. Lan Khai. Thằng Gầy. Ngọ Báo. Thứ Tư, ngày 10/ 1/ 1934 (Mecredi 10 janvier 1934). 47. Lan Khai. Cái của nợ. Ngọ Báo. Chủ nhật ngày 21/1/ 1934 (Dimanche 21 janvier 1934). 48. Lan Khai. Cô Bụt. Ngọ Báo. Thứ Tư ngày 24/ 1/1934 49. Lâm Tuyền Khách. Tình luỵ. Đông Pháp, 1934 50. Lan Khai. Lô HNồ. Ngọ báo, 1933 51. Lâm Tuyền Khách. Nùng Ti Ao. Đông Pháp, từ số 6- số 17. 1934 52. Lâm Tuyền Khách. Tro tàn. NXB Tân Dân .1936 53. Lâm Tuyền Khách. Khảm Khắc. Đông Pháp, số 3185, tr 3- 4.1936 54. Lan Khai. Sức mạnh. Ích Hữu, số ra 6/4/1937- 8/6/ 1937 55. Lâm Tuyền Khách. Thân oan cho người Thổ. Ích Hữu, ngày 31/ 8/ 1937 56. Lâm Tuyền Khách. Đèo heo hút gió. Đông Pháp, 1937 57. Lâm Tuyền Khách. Chiêm Hoá - Tình khứ lưu. Đông Pháp, 1934 58. Lâm Tuyền Khách. Đào Mai Trang. Đông Pháp, 1934 59. Lâm Tuyền Khách. Chiếc xe trên đường. Đông Pháp. số 1934 60. Lâm Tuyền Khách. Tiếng sáo đêm thu. Đông Pháp. Số 2632. 1934 61. Lâm Tuyền Khách. Đêm ấy. Đông Pháp. Số 3067, tr 3. 1934 62. Lâm Tuyền Khách. Ngày qua. Đông Pháp. số 2953, tr 5 1935 63. Lâm Tuyền Khách. Đầu đỏ với ngày xuân. Đông Pháp, số 3147, tr 5. 1936 64. Lâm Tuyền Khách. Bên rừng xuân. Đông Pháp. số 3155. 1936 65. Lan Khai. Lầm Than. Những tác phẩm hay- NXB. Tân Dân. H. 1938. 66. Lan Khai. Liếp Ly. Phổ thông bán nguyệt san. Số 24. NXB. Tân Dân 1938 67. Lan Khai. Linh hồn thi sĩ. Tiểu thuyết Thứ Bảy, 1938 68. Lan Khai. Bức thư của người không quen (dịch của Stéfan Zweig). Éditions Choise. 1940 69. Lan Khai. Cái ám ảnh. Tao Đàn. Số 1,2,3,4. NXB Tân Dân 1939. 70. Lan Khai. Đau và chết. Tao Đàn số 4,5,6,8. NXb Tân Dân 1939 71. Lan Khai. Mực mài nước mắt. NXB. Đời mới. 1941 72. Lan Khai. Tội nhân hay nạn nhân. NXB Kiến thiết .1942 73. Lan Khai. Tội và thương. Hương sơn xuất bản. 1942. 74. Lan Khai. Tình và máu. Hương sơn xuất bản. 1942 75. Lan Khai. Nàng. Hương sơn xuất bản. 1942. 76. Lan Khai. Mưa Xuân. Hoạt động xuất bản. 1944 77. Lan Khai. Người hay bóng. PTBNS. Số 32. NXb Tân Dân. 1939. 78. Lan Khai. Cơn ác mộng. PTBNS. số 40. NXB Tân Dân 1939. 79. Lan Khai. Trang. PTBNS, số 35 NXB Tân Dân. 1939. 80. Lan Khai. Vuông vải trắng. Hoạt động xuất bản. 1943 81. Lan Khai. Chàng đi theo nước. NXB Tân Dân. 1936. 82. Lan Khai. Chiếc ngai vàng. PTBNS, số 9. NXB. Tân Dân. 1937. 83. Lan Khai. Chế Bồng Nga. PTBNS, số 24. NXB. Tân Dân. 1938. 84. Lan Khai. Gái thời loạn. PTBNS, số 20. NXB. Tân Dân. 1937. 85. Lan Khai. Ai lên phố Cát. PTBNS, số 4, NXB, Tân Dân. 1937. 86. Lan Khai. Đỉnh Non Thần. PTBNS, số 91-92 NXB. Tân Dân. 1941. 87. Lan Khai. Trong cơn binh lửa. Kiến Thiết xuất bản, 1942. 88. Lan Khai. Cưỡi đầu voi dữ. PTBNS, số 64. NXB Tân Dân. 1940. 89. Lan Khai. Chàng áo xanh. Tiểu thuyết thứ Bảy, từ số 185-195. 1937 90. Lan Khai. Bóng cờ trắng trong sương mù. Tiểu thuyết Thứ Bảy, từ số 210-223. 1938. 91. Lan Khai. Tiếng khóc trong sương. PTBNS, số72. NXB Tân Dân. 1940. 92. Lan Khai. Cánh buồm thoát tục. PTBNS, số 79. NXB. Tân Dân. 1940. 93. Lan Khai. Theo lớp mây đưa. PTBNS. số 92. NXB Tân Dân. 1942. 94. Lan Khai - Nguyễn Tố. Rỡn sóng Bạch Đằng. Duy Tân thư xã. 1941 95. Lan Khai. Treo bức chiến bào. Hương Sơn xuất bản. 1942. 96. Lan Khai. Thành bại với anh hùng. Kiến Thiết xuất bản. 1942. 97. Lan Khai. Ái tình và sự nghiệp. Hương Sơn xuất bản. 1942 98. Lan Khai. Trăng nước Hồ Tây. Hương Sơn xuất bản. 1941 99. Lan Khai. Tình ngoài muôn dặm. PTBNS., só 112. NXB. Tân Dân. 1942. 100. Lan Khai. Người thù của mặt trời. Hương Sơn xuất bản. 1941 101. Lan Khai. Gửi cái xuân tàn. Hương Sơn xuất bản. 1941 102.Lan Khai. Sầu lên ngọn ải. Duy Tân thư xã xuất bản. 1939 103. Lan Khai. Giấc mơ bạo chúa. Hương Sơn. 1942 104. Lan Khai. Chàng Kị sĩ. Đời mới. 1943 105. Lan Khai. Việt Nam, Ngươi đi đâu? Hoạt động xuất bản. 1944 (chưa phát hành) 106. Lan Khai. Pàng Nhả. Ngọ Báo, 25, 26, 27 Janvier. 1934 107. Lan Khai. Giữa rừng. Đông phương báo. 1934, 108. Lan Khai. Mọi rợ. Tao Đàn, từ số 5- 13, NXB Tân Dân. 1939. 109.Lan Khai. Tiếng gọi của rừng thẳm. PTBNS. Số 45. 1939. 110. Lan Khai. Hồng Thầu. PTBNS, số 57. NXB Tân Dân. 1940. 111. Lan Khai. Hối hận. PTBNS. Số 126. 1940 112. Lan Khai. Truyện đường rừng (9 truyện). NXB. Tân Dân. 1940. 113. Lan Khai. Dấu ngựa trên sương. Hương Sơn xuất bản. 1940. 114. Lan Khai. Suối Đàn. NXB. Cộng lực. 1941. 115. Lan Khai. Chiếc nỏ cánh dâu. Duy tân thư xã1941. 116. Lan Khai. Đường đi Cao Bằng. Hương Sơn xuất bản. 1941. 117. Lan Khai. Mưu thằng Đợi. Hương Sơn xuất bản. 1941. 118. Lan Khai. Cái đẹp với nghệ thuật (Phỏng thuật của Félicien challaye). Đời mới xuất bản.. 1940. 119. Lan Khai. Lê Văn Trương (Phê bình). NXB. Minh Phương. 1940. 120. Lan Khai. Vũ Trọng Phụng (Phê bình). NXB. Minh Phương. 1941 121. Lan Khai. Hồ Xuân Hương (Phê bình). NXB. Minh Phương. 1941 122. Lan Khai. Lão Tử. NXB. Minh Phương. 1941 123. Lan Khai. Lấy vợ Cóc (Truyện cổ tích). Tao Đàn, số1.1939. 124. Lan Khai. Đồng tiền vạn lịch (Truyện cổ tích). Tao Đàn, số 3. 1939 125. Lan Khai. Cần một Ông trời. Tao Đàn, số3. 1939. 126. Lan Khai. Những câu hát xanh. Tao Đàn, từ số 8 đến số 13. 1939. 127. Lan Khai. Tính cách Việt Nam trong văn chương. Tao Đàn, số 4. 1939. 128. Lan Khai. Cảm tưởng về Sách dạy hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Giệp. Tao Đàn, số4. 1939. 129. Lan Khai. Thiên chức của văn sĩ Việt Nam. Tao Đàn, số5. 1939. 130. Lan Khai. Cái nguy mất gốc (Nhân đọc sách Souries et Lamé d’une Jeu- nesse của ông Nguyễn Mạnh Tường). Tao Đàn, số 6. 1939. 131. Lan Khai. Gửi bạn trẻ muốn theo đuổi nghề viết văn. Tao Đàn, số 6. 1939. 132. Lan Khai. Một lòng tin cần phải có. Tao Đàn, số 7. 1939. 133. Lan Khai. Bàn qua về nghệ thuật. Tao Đàn, số 7. 1939. 134. Lan Khai. Một quan niệm về văn chương. Tao Đàn, số 7. 1939. 135. Lan Khai. Phác hoạ hình dung và tâm tính thi sĩ Tản Đà. Tao Đàn, số 9-10. 1939. 136. Lâm Tuyền Khách. Một tháng với Tản Đà. Ngày nay, số 171, 22/ 7. 1939 137. Lan Khai. Con người Vũ Trọng Phụng. Tao Đàn, số đặc biệt ra ngày1/12/ 1939. 138. Lâm Tuyền Khách. Cảm tưởng sau khi đọc một tập thơ - Bạn trẻ với hai lối thơ cũ và mới. Đông Pháp, số 4669.1940,tr 4 139. Lâm Tuyền Khách. Mán Mèo. Đông Pháp. số 3043.1935, tr 5 140. Lâm Tuyền Khách. Tự nhiên. Đông Pháp, số 3074. 1935, tr 5 141. Lâm Tuyền Khách. Người Thổ nâu. Đông Pháp. số 3078. 1935, tr 3 142. Lâm Tuyền Khách. Li- Đê –An. Đông Pháp, số 3220, tr 3. 1939 143. Lâm Tuyền Khách. Đào rụng. Số 4343. 1939 144. Lâm Tuyền Khách. Một nạn nhân của lãng mạn. Số 4639, tr.4. 1940 145. Lâm Tuyền Khách. Cái chiêng Thần. Đông Pháp. số 4854- 4860-4865. 1941 146. Lâm Tuyền Khách. Thanh niên ở ‘‘xứ xanh’’. Đông Pháp. số 4536. 1940, tr 4 147. Lâm Tuyền Khách. Chút phảo nòn thoai. Đông Pháp, số 4551. 1940, tr 4 148. Lan Khai. Lũ Khỉ dâm tàn. Đông Pháp. 1939 149. Lâm Tuyền Khách. Người hoá beo. Một truyện lạ đem trình làng khoa học. Đông Pháp. Từ số 4827- 4836. 1941 150. Lâm Tuyền Khách. Thanh niên và‘‘xứ xanh’’. Đông Pháp. số 4723, 1941,tr 4 151. Lâm Tuyền Khách. Con đường tranh đấu của thanh niên. Đông Pháp. số 4715. 1941, tr 4 152. Lâm Tuyền Khách. Thế giới phải có một lúc hồi xuân. Đông Pháp. số 4726. 1941, tr 3 153. Lâm Tuyền Khách. Quần cộc chơi xuân. Đông Pháp. số 5055. 1942, tr 3, 4 154. Lâm Tuyền Khách. Tiếng tiêu trên núi Lịch. Đông Pháp, số 5098. 1942, tr 4 155. Lâm Tuyền Khách. Gõ đầu trẻ. Thanh Nghị, 1943 156. Lâm Tuyền Khách (Nguyễn Văn Huyên). Các giống người và chế độ Thổ ty châu Chiêm Hóa Tuyên Quang. Đông Pháp. 1934 157. Lâm Tuyền Khách. Tiếng nói và văn chương của người Thổ, Đông Pháp số 2545. 1934 158. Lâm Tuyền Khách . Có nên chấn hưng tiếng Thổ không ? số 2546. Đông Pháp. 1934 159. Lâm Tuyền Khách. Đời người. Đông Pháp. 1934 160. Lâm Tuyền Khách. Thằng điên. Đông Pháp, 1934 161. Lâm Tuyền Khách. Cánh bè trôi. Đông Pháp, 1934 162. Lâm Tuyền Khách. Nhình Thu. Đông Pháp. 1934 163. Lâm Tuyền Khách. Tôi đi học. Đông Pháp. 1934 164. Lâm Tuyền Khách. Bạn gái tôi. Đông Pháp. 1934 165. Lâm Tuyền Khách. Bảy bức thư. Đông Pháp 1934 166. Lâm Tuyền Khách. Đánh én. Đông Pháp. 1936 167 Lan Khai. Lũ Quỷ ám. Hoạt động xuất bản (chưa in). H. 1944 168. Lan Khai. Bông hoa rừng. Tân Dân xuất bản. 1937 169. Lan Khai. Những người không được là người nữa. Hoạt động xuất bản. 1944. 170. Lan Khai. Tuổi thơ (Hồi ức của Lev Tolstoi; Sách dịch). Hoạt động xuất bản. 1944. PHẦN BẢN THẢO 171. Lan Khai. Hoàng Tích Chu (chưa in). 1937 172. Lan Khai. Thơ ca Lâm Tuyền Khách (chưa in). 1943 173. Lâm Tuyền Khách. Mồ hôi máu. 1938 (Chưa in) 174. Lan Khai. Nước độc. 1935-1939 (Chưa in) 175. Lâm Tuyền Khách. Lệ chi viên. 1943 (Chưa in) 176. Lan Khai. Vạn hoa từ điển (1934-1944- 3 tập, Từ điển tranh (chưa in) 177. Lan Khai. Chuồn chuồn. 1944 (Tiểu thuyết, Chưa in) 178. Lan Khai. Ngựa quen đường cũ (1943, Tiểu thuyết, chưa in) 179. Lâm Tuyền Khách. Cơm lam bản Luộc. 1942 (Ký, Chưa in) 180. Lan Khai. Văn sĩ Hà Thành (1943, Chưa in) 181. Lan Khai. Bầy Khuyển. 1945 (chưa in) 182. Lan Khai. Lũ Tháng Tám (1945, Ký, chưa in) 183. Lan Khai. Thư cho nhà và cho bạn. 1945 (đã trích in) *Ghi chú: Ngoài danh mục các tác phẩm đã kê ở trên, còn những tác phẩm văn học, thư từ và hội hoạ khác đã in, chưa in, hoặc chưa tái bản, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc. Hà Giang, ngày 24/6/ 2006 Người biên tập Lan Phương - Lan Diệp Thay mặt cho Gia đình cố Nhà văn Lan Khai và họ tộc Nguyễn Đình Nguyễn Lan Phương Nguyễn Lan Diệp Tổ 8 phường Trần Phú Tổ 5 phường Phan Thiết TX Hà Giang TX Tuyên Quang * Người công bố trên mạng Internet tháng 7 năm 2011: Nguyễn Lan Phương (con đẻ cố Nhà văn Lan Khai)

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...