Jump to content

eventsmart

Thành viên
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About eventsmart

 • Rank
  Cấp bậc:
 1. SmartFastKids Hệ thống Phát Triển Năng Lực Kỹ Năng Toàn Diện cho trẻ từ 4 tuổi đến 14 tuổi tổ chức các khóa học trong năm 2014 dành cho: Trẻ mầm non 4 tuổi – 6 tuổi: Kỹ năng giao tiếp tự tin cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng phát triển nhận thức tự nhiên và xã hội cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi 20%. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=294Kỹ năng cho bé vào lớp 1. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=44 Với trẻ tiểu học: Kỹ năng giao tiếp ứng xử học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Khóa Làm quen với khoa học thực nghiệm cho học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=298 Với trẻ trung học cơ sở: Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Giáo dục các giá trị sống. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=296 SmartFastKids là hệ thống giáo dục kỹ năng tiên tiến có tính thực nghiệm cao, trang bị các kỹ năng cho trẻ em phát triển năng lực toàn diện và bổ trợ cho năng lực học văn hóa trên lớp. Hệ thống phòng học chất lượng cao với đầy đủ các trang thiết bị giáo dục tương tác hiện đại đang được áp dụng trên thế giới, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh thiết kế cùng với các thiết bị giáo cụ trực quan sinh động, hệ thống bài tương tác trực tuyến với các em và phụ huynh và đặc biệt là các thiết bị vui chơi vận động kỹ năng độc đáo. Liên hệ với Hệ thống Đào tạo Kỹ Năng cho trẻ SmartFastKids để nhận nhiều ưu đãi trong tháng 06 Hà Nội: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | Phone: 04.66750.782 Bắc Ninh: Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh | Phone: (04 3773 8974 ) hoặc (0241)3824504) Vĩnh Phúc: Trung tâm Thanh Thiếu Niên Vĩnh Phúc | Phone: (04.66750.782) hoặc (0211) 3860384 Chi tiết chương trình học quý phụ huynh có thể tham khảo tại Website: http://www.smartfastkids.com/ Hotline cho toàn hệ thống: 0912 254 006
 2. SmartFastKids Hệ thống Phát Triển Năng Lực Kỹ Năng Toàn Diện cho trẻ từ 4 tuổi đến 14 tuổi tổ chức các khóa học trong năm 2014 dành cho: Trẻ mầm non 4 tuổi – 6 tuổi: Kỹ năng giao tiếp tự tin cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng phát triển nhận thức tự nhiên và xã hội cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi 20%. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=294Kỹ năng cho bé vào lớp 1. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=44 Với trẻ tiểu học: Kỹ năng giao tiếp ứng xử học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Khóa Làm quen với khoa học thực nghiệm cho học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=298 Với trẻ trung học cơ sở: Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Giáo dục các giá trị sống. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=296 SmartFastKids là hệ thống giáo dục kỹ năng tiên tiến có tính thực nghiệm cao, trang bị các kỹ năng cho trẻ em phát triển năng lực toàn diện và bổ trợ cho năng lực học văn hóa trên lớp. Hệ thống phòng học chất lượng cao với đầy đủ các trang thiết bị giáo dục tương tác hiện đại đang được áp dụng trên thế giới, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh thiết kế cùng với các thiết bị giáo cụ trực quan sinh động, hệ thống bài tương tác trực tuyến với các em và phụ huynh và đặc biệt là các thiết bị vui chơi vận động kỹ năng độc đáo. Liên hệ với Hệ thống Đào tạo Kỹ Năng cho trẻ SmartFastKids để nhận nhiều ưu đãi trong tháng 06 Hà Nội: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | Phone: 04.66750.782 Bắc Ninh: Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh | Phone: (04 3773 8974 ) hoặc (0241)3824504) Vĩnh Phúc: Trung tâm Thanh Thiếu Niên Vĩnh Phúc | Phone: (04.66750.782) hoặc (0211) 3860384 Chi tiết chương trình học quý phụ huynh có thể tham khảo tại Website: http://www.smartfastkids.com/ Hotline cho toàn hệ thống: 0912 254 006
 3. SmartFastKids Hệ thống Phát Triển Năng Lực Kỹ Năng Toàn Diện cho trẻ từ 4 tuổi đến 14 tuổi tổ chức các khóa học trong năm 2014 dành cho: Trẻ mầm non 4 tuổi – 6 tuổi: Kỹ năng giao tiếp tự tin cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng phát triển nhận thức tự nhiên và xã hội cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi 20%. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=294Kỹ năng cho bé vào lớp 1. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=44 Với trẻ tiểu học: Kỹ năng giao tiếp ứng xử học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Khóa Làm quen với khoa học thực nghiệm cho học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=298 Với trẻ trung học cơ sở: Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Giáo dục các giá trị sống. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=296 SmartFastKids là hệ thống giáo dục kỹ năng tiên tiến có tính thực nghiệm cao, trang bị các kỹ năng cho trẻ em phát triển năng lực toàn diện và bổ trợ cho năng lực học văn hóa trên lớp. Hệ thống phòng học chất lượng cao với đầy đủ các trang thiết bị giáo dục tương tác hiện đại đang được áp dụng trên thế giới, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh thiết kế cùng với các thiết bị giáo cụ trực quan sinh động, hệ thống bài tương tác trực tuyến với các em và phụ huynh và đặc biệt là các thiết bị vui chơi vận động kỹ năng độc đáo. Liên hệ với Hệ thống Đào tạo Kỹ Năng cho trẻ SmartFastKids để nhận nhiều ưu đãi trong tháng 06 Hà Nội: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | Phone: 04.66750.782 Bắc Ninh: Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh | Phone: (04 3773 8974 ) hoặc (0241)3824504) Vĩnh Phúc: Trung tâm Thanh Thiếu Niên Vĩnh Phúc | Phone: (04.66750.782) hoặc (0211) 3860384 Chi tiết chương trình học quý phụ huynh có thể tham khảo tại Website: http://www.smartfastkids.com/ Hotline cho toàn hệ thống: 0912 254 006 SmartFastKids Hệ thống Phát Triển Năng Lực Kỹ Năng Toàn Diện cho trẻ từ 4 tuổi đến 14 tuổi tổ chức các khóa học trong năm 2014 dành cho: Trẻ mầm non 4 tuổi – 6 tuổi: Kỹ năng giao tiếp tự tin cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng phát triển nhận thức tự nhiên và xã hội cho bé. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi 20%. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=294Kỹ năng cho bé vào lớp 1. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=44 Với trẻ tiểu học: Kỹ năng giao tiếp ứng xử học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=292Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Khóa Làm quen với khoa học thực nghiệm cho học sinh tiểu học. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=298 Với trẻ trung học cơ sở: Kỹ năng tự nhận thức, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 giảm giá còn 1.800.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=40Giáo dục các giá trị sống. Thời lượng 10 buổi, 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi kéo dài 1h30’ , học phí 2.400.000 vnđ ưu đãi trong tháng 06 ưu đãi giảm giá còn 1.920.000 vnđ. Chi tiết chương trình xin click vào link dưới đây: http://smartfastkids.com/?page_id=296 SmartFastKids là hệ thống giáo dục kỹ năng tiên tiến có tính thực nghiệm cao, trang bị các kỹ năng cho trẻ em phát triển năng lực toàn diện và bổ trợ cho năng lực học văn hóa trên lớp. Hệ thống phòng học chất lượng cao với đầy đủ các trang thiết bị giáo dục tương tác hiện đại đang được áp dụng trên thế giới, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh thiết kế cùng với các thiết bị giáo cụ trực quan sinh động, hệ thống bài tương tác trực tuyến với các em và phụ huynh và đặc biệt là các thiết bị vui chơi vận động kỹ năng độc đáo. Liên hệ với Hệ thống Đào tạo Kỹ Năng cho trẻ SmartFastKids để nhận nhiều ưu đãi trong tháng 06 Hà Nội: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | Phone: 04.66750.782 Bắc Ninh: Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh | Phone: (04 3773 8974 ) hoặc (0241)3824504) Vĩnh Phúc: Trung tâm Thanh Thiếu Niên Vĩnh Phúc | Phone: (04.66750.782) hoặc (0211) 3860384 Chi tiết chương trình học quý phụ huynh có thể tham khảo tại Website: http://www.smartfastkids.com/ Hotline cho toàn hệ thống: 0912 254 006
 4. SmartCreative Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trang trí & thi công trang trí tết chuyên nghiệp Khu vực gần Long Biên, Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Lạc Long Quân, Cầu Chương Dương, Yên Phụ, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Láng Hạ, Thanh Xuân, Tây Hồ, …. Năng lực của chúng tôi đã được chứng minh qua các gói thầu thi công trang trí cho các khách sạn lớn như GrandPlaza Hà Nội, Khách Sạn Hà Nội, Chuỗi các chi nhánh Mobifone khu vực phía bắc, tháp PVI, Tòa MV, Chuỗi Chi Nhánh MarithimeBank phía Bắc, Motor GP Vincom, Indochina Plaza Ha Noi, ….. với giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sớm đầu Giáng Sinh 2012 SmartCreative đã trúng thầu công trình thi công và dựng cây thông cao 10m tại sảnh Trung tâm thương Mại Indochina Plaza Hà Nội đường xuân thủy cầu giấy và trúng thầu hợp đồng cung ứng vật liệu trang trí giáng sinh cho khách Vinmec thuộc tập đoàn Vingroup (Vincom) và cung cấp vật liệu cho Emeralda Resort Ninh Bình, trang trí tết dương lịch 2013 cho Yamaha Motor GP tại Vincom B, …. Tết nguyên đán 2013 SmartCreative tiếp tục cung cấp vật liệu trang trí tết như -Mô hình phúc lộc thọ thần tài, tiền vàng, bánh chưng, dưa hấu, rồng phượng, hoa đăng,… -Dây tiền vàng, câu đối, khánh, bao lì xì, đèn lồng, bông mai, bông đào, dây kim tuyến,dây điện nháy, tràng pháo, đồng tiền vàng -Cây mai điện, cây đào điện, pháo điện SmartCreative cũng nhận tư vấn trang trí tiểu cảnh tết trọn gói, trang trí đèn tết, trang trí mô hình tết cho trung tâm thương mại, siêu thị, biệt thự, tòa nhà với mức kinh phí dao động từ hàng chục triệu tới hàng trăm triệu đồng. Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế trang trí tết và mẫu hàng trang trí tết tại địa chỉ SmartCreative , Decoration Materials Supplier Tổng Đại Lý Miền Bắc: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ , Đống Đà, Hà Nội Phone: 04 3773 8974 – hotline 0912 254 006 ( Quận Cầu Giấy , gần trần duy hưng, láng hạ, phạm hùng, khuất duy tiến, thái hà, chùa bộc) Chi Nhánh Âu Cơ : Số 146 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội – Hotline 0982 170 586 (gần lạc long quân, phú thượng, phạm văn đồng, hoàng quốc việt, xuân diệu, hồ tây) Email: kinhdoanh@sangtaothongminh.com Web: http://sangtaothongminh.com
 5. Website Noel: Sangtaothongminh.com Hotline: 0912254006 Công ty SmartCeative Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trang trí & thi công trang trí noel chuyên nghiệp có chiết khấu 5% cho các đơn hàng có giá trị từ 10 triệu trở lên và có hóa đơn VAT 10%. Năng lực cung cấp vật liệu và thi công ngoài trời của chúng tôi đã được chứng minh qua các gói thầu thi công trang trí cho các trung tâm thương mại lớn như VinCom Center B (2012), IndochinaPlaza Hà Nội (2012), PVI Tower Nguyễn Thái Học (2011), Tháp 39 tầng MBBank Tower 23 Cát Linh (2012), Vinmec (2012), Emeralda Resort Ninh Bình (2012), Khách sạn lớn như GrandPlaza Hà Nội (2010) , Khách Sạn Hà Nội (2010), Chuỗi các chi nhánh Mobifone khu vực phía bắc, tháp PVI, Tòa MV với giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đồng, Giáng sinh năm 2010 , 2011 và năm 2012 2013 2014 chúng tôi nhận trang trí trọn gói cho các khách sạn, các tòa nhà văn phòng lớn , các trung tâm thương mại với nhiều mẫu mã hiện đại và đẹp mặt và tạo ấn tượng với du khách tham quan. Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền & thi công lắp đặt trọn gói tại Miền Bắc & Miền Trung cho các sản phẩm cây thông cao 1.8m. 2/4m, 3.6m, 4.5m, 6m, 9m, 12m Chúng tôi nhận nhận sản xuất người tuyết xốp, tuần lộc xốp, trang trí tiểu cảnh, trang trí đèn nháy cho cửa hàng, showroom Chúng tôi cung câp hệ thống đèn nháy, bóng nháy, đèn led, bóng led trang trí mặt tiền tòa nhà Chúng tôi cung bán sỉ và là các vật dụng trang trí như quả châu, sau, dây kim tuyến, hàng rào.... Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trang trí trọn gói cho các siêu thị, nhà hàng, showroom, các tòa nhà, building lớn trong nội thành Hà Naội và các tỉnh phía bắc Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế và mẫu hàng tại địa chỉ SmartCreative Christmas Suppliers Chi Nhánh Hà Nội : Số 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 04 3773 8974 hoặc 04 66750 782 hoặc hotline: 0948 986 486 (gần Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến, Hà Đông, Thái Hà, Chùa Bộc, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa) Chi nhánh Đà Nẵng & Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - ĐT 0511 3752586 Website: http://sangtaothongminh.com Email : kinhdoanh@sangtaothongminh.com
 6. ebsite Noel: Sangtaothongminh.com Hotline: 0912254006 Công ty SmartCeative Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trang trí & thi công trang trí noel chuyên nghiệp có chiết khấu 5% cho các đơn hàng có giá trWị từ 10 triệu trở lên và có hóa đơn VAT 10%. Năng lực cung cấp vật liệu và thi công ngoài trời của chúng tôi đã được chứng minh qua các gói thầu thi công trang trí cho các trung tâm thương mại lớn như VinCom Center B (2012), IndochinaPlaza Hà Nội (2012), PVI Tower Nguyễn Thái Học (2011), Tháp 39 tầng MBBank Tower 23 Cát Linh (2012), Vinmec (2012), Emeralda Resort Ninh Bình (2012), Khách sạn lớn như GrandPlaza Hà Nội (2010) , Khách Sạn Hà Nội (2010), Chuỗi các chi nhánh Mobifone khu vực phía bắc, tháp PVI, Tòa MV với giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đồng, Giáng sinh năm 2010 , 2011 và năm 2012 2013 2014 chúng tôi nhận trang trí trọn gói cho các khách sạn, các tòa nhà văn phòng lớn , các trung tâm thương mại với nhiều mẫu mã hiện đại và đẹp mặt và tạo ấn tượng với du khách tham quan. Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền & thi công lắp đặt trọn gói tại Miền Bắc & Miền Trung cho các sản phẩm cây thông cao 1.8m. 2/4m, 3.6m, 4.5m, 6m, 9m, 12m Chúng tôi nhận nhận sản xuất người tuyết xốp, tuần lộc xốp, trang trí tiểu cảnh, trang trí đèn nháy cho cửa hàng, showroom Chúng tôi cung câp hệ thống đèn nháy, bóng nháy, đèn led, bóng led trang trí mặt tiền tòa nhà Chúng tôi cung bán sỉ và là các vật dụng trang trí như quả châu, sau, dây kim tuyến, hàng rào.... Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trang trí trọn gói cho các siêu thị, nhà hàng, showroom, các tòa nhà, building lớn trong nội thành Hà Nội và các tỉnh phía bắc Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế và mẫu hàng tại địa chỉ SmartCreative Christmas Suppliers Chi Nhánh Hà Nội : Số 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 04 3773 8974 hoặc 04 66750 782 hoặc hotline: 0948 986 486 (gần Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến, Hà Đông, Thái Hà, Chùa Bộc, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa) Chi nhánh Đà Nẵng & Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - ĐT 0511 3752586 Website: http://sangtaothongminh.com Email : kinhdoanh@sangtaothongminh.com
 7. Website Noel: Sangtaothongminh.com Hotline: 0912254006 Công ty SmartCeative Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trang trí & thi công trang trí noel chuyên nghiệp có chiết khấu 5% cho các đơn hàng có giá trị từ 10 triệu trở lên và có hóa đơn VAT 10%. Năng lực cung cấp vật liệu và thi công ngoài trời của chúng tôi đã được chứng minh qua các gói thầu thi công trang trí cho các trung tâm thương mại lớn như VinCom Center B (2012), IndochinaPlaza Hà Nội (2012), PVI Tower Nguyễn Thái Học (2011), Tháp 39 tầng MBBank Tower 23 Cát Linh (2012), Vinmec (2012), Emeralda Resort Ninh Bình (2012), Khách sạn lớn như GrandPlaza Hà Nội (2010) , Khách Sạn Hà Nội (2010), Chuỗi các chi nhánh Mobifone khu vực phía bắc, tháp PVI, Tòa MV với giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đồng, Giáng sinh năm 2010 , 2011 và năm 2012 2013 2014 chúng tôi nhận trang trí trọn gói cho các khách sạn, các tòa nhà văn phòng lớn , các trung tâm thương mại với nhiều mẫu mã hiện đại và đẹp mặt và tạo ấn tượng với du khách tham quan. Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền & thi công lắp đặt trọn gói tại Miền Bắc & Miền Trung cho các sản phẩm cây thông cao 1.8m. 2/4m, 3.6m, 4.5m, 6m, 9m, 12m Chúng tôi nhận nhận sản xuất người tuyết xốp, tuần lộc xốp, trang trí tiểu cảnh, trang trí đèn nháy cho cửa hàng, showroom Chúng tôi cung câp hệ thống đèn nháy, bóng nháy, đèn led, bóng led trang trí mặt tiền tòa nhà Chúng tôi cung bán sỉ và là các vật dụng trang trí như quả châu, sau, dây kim tuyến, hàng rào.... Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trang trí trọn gói cho các siêu thị, nhà hàng, showroom, các tòa nhà, building lớn trong nội thành Hà Nội và các tỉnh phía bắc Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế và mẫu hàng tại địa chỉ SmartCreative Christmas Suppliers Chi Nhánh Hà Nội : Số 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 04 3773 8974 hoặc 04 66750 782 hoặc hotline: 0948 986 486 (gần Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến, Hà Đông, Thái Hà, Chùa Bộc, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa) Chi nhánh Đà Nẵng & Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - ĐT 0511 3752586 Website: http://sangtaothongminh.com Email : kinhdoanh@sangtaothongminh.com
 8. Website : sangtaothongminh.com điện thoại 04 37738974 với hơn 100 loại cây thông, đèn trang trí khác nhau xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan với nhiều mẫu mã chủng loại, hiện tại kho hàng 18 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh đã về hơn 20 loại đèn trang trí. Năm 2013 SmartCreative có một số mẫu hàng mới như hộp quà điện, ngôi nhà điện, cây thông điện, tuần lộc điện, dây nháy hình sao, dây nháy hình chuông, sao đỉnh phát sáng, sao LED phát sáng, tháp điện với số lượng lớn giá phân phối. Chúng tôi bán buôn các thùng đèn kim 500 dây / 1 thùng, thùng đèn LED số lượng 400 dây / 1 thùng, thùng đèn LED hạt 100 mét / 1 cuộn, đầu nối gắc chuyển 35.000 vnđ / 1 giắc, bộ chiết áp chuyển ánh sáng giữa các cụm đèn 300.000 vnđ / 1 chiếc. Ngoài đèn trang trí kho hàng tại 18 ngõ 91 nguyễn chí thanh đã về 1.000 cây thông với chiều cao từ 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.8m, 2.1m, 2.4m, …… đủ để đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng tại cùng 1 thời điểm. Đối với cây nhỏ quý khách hàng có thể chở bằng xe máy về , đối với cây cao 2.4m, 3m quý khách hàng có thể thuê xe ôm (ở gần kho có rất nhiều xe ôm) chở về văn phòng của mình trong nội thành hà nội, giá thuê xe ôm khoảng 50.000 vnđ – 80.000 vnđ tùy theo số km, với số lượng đồ nhiều hơn quý khách hàng có thể thuê taxi chở đồ về. Giá bán niêm yết tại kho hàng và giá được dán lên bao bì sản phẩm. Giá chưa VAT 10%, quý khách hàng lấy hóa đơn VAT 10% thì phải trả thêm 10% tiền thuế. Với các đơn hàng có giá trị trên 10 triệu quý khách hàng được chiết khấu lại 5%. Để phục vụ Giáng sinh 2013 và năm mới 2014 sắp tới. SmartCreative là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, tin cậy để sản xuất và phân phối nguyên vật liệu trang trí giáng sinh cho các trung tâm thương mại lớn, tòa nhà văn phòng lớn . SmartCreative cung cấp cây thông lớn 3 loại lá các loại với nhiều màu sắc và đa dạng về chiều cao từ 3m, 3.6m, 4.5m, 6m, (cây 6m, 8m cần đặt trước 15 ngày để SmartCreative kịp sản xuất), bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp các nguyên liệu để trang trí noel như quả châu, bông tuyết, dây thông, vòng thông, nhũ tuyết, nhũ xốp, người tuyết, ông già noel, tuần lộc xốp, người tuyết xốp, hàng rào nhựa ) Số lượng hàng chúng tôi bày bán không giới hạn và có rất nhiều chủng loại. Hàng mẫu đang được bày tại showroom 18/91 Nguyễn Chí Thanh & 146 Âu Cơ Hà Nội và số 02 Lý Tự Trọng Quận Hải Châu TP Đà Nẵng Quý khách hàng có nhu cầu xin trực tiếp qua showroom hoặc liên hệ qua điện thoại để đặt hàng Mọi chi tiết xin liên hệ SmartCreative , Christmas Tree Supplier Tổng Đại Lý Miền Bắc: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ , Đống Đà, Hà Nội Phone: 04 3773 8974 – hotline 0912 254 006 ( Quận Cầu Giấy , gần trần duy hưng, láng hạ, phạm hùng, khuất duy tiến, thái hà, chùa bộc) Chi Nhánh Âu Cơ : Số 146 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội – Hotline 0982 170 586 (gần lạc long quân, phú thượng, phạm văn đồng, hoàng quốc việt, xuân diệu, hồ tây) Tổng Đại Lý Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng Phone 0511 3752586 – hotline 0948 986 486 Email: kinhdoanh@sangtaothongminh.com Web: http://sangtaothongminh.com
 9. Website Noel: Sangtaothongminh.com Hotline: 0912254006 Công ty SmartCeative Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trang trí & thi công trang trí noel chuyên nghiệp có chiết khấu 5% cho các đơn hàng có giá trị từ 10 triệu trở lên và có hóa đơn VAT 10%. Năng lực cung cấp vật liệu và thi công ngoài trời của chúng tôi đã được chứng minh qua các gói thầu thi công trang trí cho các trung tâm thương mại lớn như VinCom Center B (2012), IndochinaPlaza Hà Nội (2012), PVI Tower Nguyễn Thái Học (2011), Tháp 39 tầng MBBank Tower 23 Cát Linh (2012), Vinmec (2012), Emeralda Resort Ninh Bình (2012), Khách sạn lớn như GrandPlaza Hà Nội (2010) , Khách Sạn Hà Nội (2010), Chuỗi các chi nhánh Mobifone khu vực phía bắc, tháp PVI, Tòa MV với giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đồng, Giáng sinh năm 2010 , 2011 và năm 2012 2013 2014 chúng tôi nhận trang trí trọn gói cho các khách sạn, các tòa nhà văn phòng lớn , các trung tâm thương mại với nhiều mẫu mã hiện đại và đẹp mặt và tạo ấn tượng với du khách tham quan. Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền & thi công lắp đặt trọn gói tại Miền Bắc & Miền Trung cho các sản phẩm cây thông cao 1.8m. 2/4m, 3.6m, 4.5m, 6m, 9m, 12m Chúng tôi nhận nhận sản xuất người tuyết xốp, tuần lộc xốp, trang trí tiểu cảnh, trang trí đèn nháy cho cửa hàng, showroom Chúng tôi cung câp hệ thống đèn nháy, bóng nháy, đèn led, bóng led trang trí mặt tiền tòa nhà Chúng tôi cung bán sỉ và là các vật dụng trang trí như quả châu, sau, dây kim tuyến, hàng rào.... Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trang trí trọn gói cho các siêu thị, nhà hàng, showroom, các tòa nhà, building lớn trong nội thành Hà Naội và các tỉnh phía bắc Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế và mẫu hàng tại địa chỉ SmartCreative Christmas Suppliers Chi Nhánh Hà Nội : Số 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: 04 3773 8974 hoặc 04 66750 782 hoặc hotline: 0948 986 486 (gần Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến, Hà Đông, Thái Hà, Chùa Bộc, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa) Chi nhánh Đà Nẵng & Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - ĐT 0511 3752586 Website: http://sangtaothongminh.com Email : kinhdoanh@sangtaothongminh.com dâymtHf p àng rào, chuông, chữ, bông tuyết, hoa, bình xịt, hình dán, vòng nguyệt quế, …. SmartCreative cung cấp các dịch vụ tư vấn trang trí trọn gói cho các siêu thị, nhà hàng, showroom, các tòa nhà, building lớn trong nội thành Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Liên hệ trực tiếp xem mẫu thiết kế và mẫu hàng tại địa chỉ SmartCreative , Christmas Tree Supplier Tổng Đại Lý Miền Bắc: 18/91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ , Đống Đà, Hà Nội Phone: 04 3773 8974 – hotline 0912 254 006 ( Quận Cầu Giấy , gần trần duy hưng, láng hạ, phạm hùng, khuất duy tiến, thái hà, chùa bộc, lê văn lương, ) Chi Nhánh Âu Cơ : Số 146 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội – Hotline 0982 170 586 (gần lạc long quân, phú thượng, phạm văn đồng, hoàng quốc việt, xuân diệu, hồ tây) Tổng Đại Lý Miền Trung : Số 02 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng Phone 0511 3752586 – hotline 0948 986 486 Email: kinhdoanh@sangtaothongminh.com Web: http://sangtaothongminh.com

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
 • Create New...