Jump to content
Sign in to follow this  
NGUYENTHI DA THAO

THÔI ! TÓM LẠI . . .

Recommended Posts

NỬA KHUYA SOI GƯƠNG CHẢI TÓC

 

 

Sông nguồn núi ngọn là em

đêm / thay yếm đỏ bên rèm cửa nâu

gương mờ soi khuyết đời / sau

áo trong vong ảnh đường khâu đứt tà

sầu từ cổ kính sầu ra

lệ dìm dấu ngựa xe qua mắt / bầm

 

 

Đời xô lệch áo luân trầm

nắng hong phấn nhạt mưa dầm son phai

ngang mi liếc sợi tóc dài

buồn / tay nhánh nhớ rơi ngoài dấu ngôi

thưa / dày khe lược chia phôi

hai vai tháng tám một tôi ngẹn ngào

 

 

Nửa đêm có mụ bà nào

đong gương cho tóc chảy vào thu dung

 

 

nguyetthao260707

Share this post


Link to post
Share on other sites

J thật sự rất ấn tượng với những bài thơ của NT, nó khiến J có cảm giác lôi cuốn đọc xong muốn đọc thêm lần nữa. Cám ơn những bài thơ của NT đã đăng :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

THẢO VẤN

 

 

Tôi còn đẹp như mười lăm mười bảy ?

mà giêng hai vẫn cặm cụi đi về

ôi quỷ đạo

vòng tình oan nghiệt ấy

xấp ngửa lòng

thắt ngực nỗi đau tê !

 

 

Tình thu đông năm ba lần thất bát

nhan sắc mùa xuân hạ rãnh thời gian

giọt nước mắt

cứ mở đường về đất

mỗi hôì hương là mỗi cuộc chơi tàn

 

 

Lại ngồi buồn như hình sông bóng núi

tóc lìa vai / tim bỏ ngực trống lòng không

ngày rũ rượi hình dài kinh sám hối

đêm trần truồng bóng giải tội tôi xong

 

Tôi còn đẹp như mười lăm mười bảy !

đợi ba mươi ba mốt mới dậy thì ?

 

 

nguyetthao

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

đọc Thảo Vấn thấy có vẻ quen quá, thử tìm lại thì đúng là quen thật! Nhiều bài Nguyệt Thảo viết luôn có ấn tượng, đọc và ko quên! có đôi lúc tưởng ko nhớ gì nhưng khi gợi lại vẫn nhớ!

 

Sợ lắm rồi những ai oán thảm thiết khóc lóc trong thơ (aily bao giờ thì cũng chỉ có thế), Ghé vào đây để thấy đứng vững hơn! ngỡ yếu đuối nhưng không vuột ngã! Bất cần yêu thương nhưng lại yêu lắm thương yêu!

 

Chúc Nguyệt Thảo luôn đều tay viết!

Share this post


Link to post
Share on other sites

*Mùa mưa . Chồng tôi nguyền rủa những buổi chiều . Sắm cho chiếc mantua thật dầy thật đẹp anh dặn dò mưa to ở lại mưa nhỏ klhoác áo này về . nhớ cài khuy bấm cúc cho kỹ kẻo ướt rồi lạnh rồi bịnh là lại khổ cái thân .... anh .

Có người tự dưng mong ngóng những cơn mưa . Trời mời chuyển mây dông chút chút đã chắp tay van vái thầm thì " ước gì trời đổ cơn mưa - để cho tôi được đến đưa .... họ về"(nhathao )

 

**Mùa mưa . Người đưa tôi về . chập chờn đoạn đường con phố . Choàng chung chiếc áo tơi rách . . .Sưởi chung hơi thơ cào cồn . . . Rạo rực bàn tay lần khuất . . Thèm thuồng lén lút nụ hôn . .

 

Tội tôi

tháng tám mưa

chiều

Quên mang áo dạ để nhiều nhớ hơn

nồng nàn nhớ nụ hôn / ngon

xốn xang nhớ ngón tay

luồn

qua lưng

chập chờn con phố mông lung

cái khuy áo

chặt

suốt cùng trận mưa

 

khoang lòng nhiễu giọt mau / thưa

bàn tay hư

đến - chỗ

vừa ấm

thôi

 

 

chia vai / tách áo / uớt

người

tấm lưng cao thượng che đời / tôi

khô

 

Mưa / giờ tháng tám bơ vơ

người xa

ướt sũng

tôi chờ

_______ chồng tôi

 

 

nguyetthao010807

(cảm ơn người thánh thiện / đã gìn giữ tôi một buổi mưa chiểu / biết bao nhiêu là tội tình cám dỗ . . .)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theâm moât baøi luïc baùt ngoà ngoä vaø laï laï nöõa cuûa nguyetthao . thô khoâng saéc saûo maën moøi , caâu chöõ khoângcaàu kyø ñieâu luyeän nhöng yù töù thì laïi raát laø raát nguîetthao.Sau taám löng traàn ôû taân sôn nhaát – ngaøy naøo khoâng laø ngaøy cuûa meï- Ñeâm nay toâi nguû naèm nghieâng – baây giôø ñeán löôït baøi thô khoâng töïa ñeà treân ñaây khieùn toâi laïi phaûi ” baàn thaàn “ ù ngoùn tay luoàn qua . ..- caùi khuya aùo chaët . . .- baøn tay hö deán choã vöøa aám thoâi . . .- ( ai hieåu ñöôïc ngöôøi ñaøn baøi haêm taùm tuoåi naøy nghó gì nhæ ) nhöng

Möa giôø thaùng taùm bô vô

Ngöøoi xa

Toâi uôùt suõng

Chôø

choàng toâi.

 

Thì maét toâi vöøa ngaân ngaán leä .

 

( chieàu möa bình chaùnh ñôïi moät ngöôøi )

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐỌC THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG RU ANH NGỦ !

 

 

 

 

Cứ rúc vào ngực em mà ngủ

hé môi thơm ngậm núm trinh tuyền

mở hồ rêu quế hương trầm ngụ

khơi giòng sữa rịn ý khai nguyên

 

 

Lênh đênh tay ngón vo nguồn cuội

hai đỉnh hồng nhô nhọn thái dương

kê sông gối núi đo bờ cõi

vũ trụ mênh mông mấy cạnh giường

 

 

Cứ rúc vào ngực em mà ngủ

rồi chất chồng nhau ta hoá thân

em tan thành nước / anh thành khí

kiếp trứoc đời sau chẳng lộn phần

 

Chân xuôi tóc rũ chia hồn xác

cột chống trời rung ngoáy càn khôn

thác nghiêng lở nhỡ giòng nham bạc

một góc rừng nâu tím lịm buồn

 

 

Lại rúc vào ngực nhau mà ngủ

ngày sẽ dài thêm / đêm ngắn đi

. . .

 

 

nguyetthao200807

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

HỮU TÌNH

 

Người đâu - toen hoẻn lạ lùng ?

Vài câu thơ dại - nghìn trùng đắn đo

Con ong muốn tỏ phải dò

Sá gì quân tử - lửng lơ giữa dòng

 

Hành cung còn bỏ ngỏ không

Sợ như Tề Sở - dám thông lạch đào ?

Hữu tình

Gối mỏi - tiêu dao...

 

 

Đọc thơ của nguyetthao rất hay ( chắc phải gọi bằng chị ) nganthao không kềm lòng nổi,nên viết vài dòng vu vơ ! Thứ lỗi cho nganthao nhe !

 

- Ngân Thảo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

GIỖ MẸ !

 

(Chân thành cảm ơn t/giả bài thơ dự thi Mẹ Vẫn Tảo Tần cùng tất cả những ý kiến đóng góp ( nhất là binhthường ) đã tạo cho nguyetthao cảm hứng viết bài thơ này ngày giỗ mẹ . Phải nói đây là bải thơ đầu tiên nguetthao viêt về mẹ / với những xúc cảm nặng lòng hai chử mẫu tử . ( nên chắc chắn thơ không nhuyễn nhừ bằng các bài trước )

 

 

Mẹ xa trước nén nhang gần

có về trong sợi khói oằn dáng xưa

có về thăm bữa cơm trưa

chén canh goá bụa đĩa dưa nạ dòng

 

Thưông cây lúa thuở đòng đòng

ru con khúc hát vẫn lòng quê xa

năm mười hai tháng ngân hà

mưa vào tháng một mưa qua tháng mười

 

Nắng về thôn ngược làng xuôi

bốn mùa khăn mụ áo tơi mẹ quàng

nửa trời vuông trắng vầng tang

đường xa chợ muộn dở dang một đời

 

 

***

 

 

Gió đưa hồn khói lên trời

trong vong ảnh vẫn mẹ tôi lò mò

tiền vàng đốt đã thành tro

mâm cơm hiếu tử vẫn chờ . . .

nguội

thiu

 

 

NGUYETTHAO 0807

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin họa lại bài "Giỗ mẹ" của chị nguyetthao

 

Ngày giỗ mẹ

 

Mẹ đi đã tròn mười năm

Năm nay Mẹ đã một trăm tuổi tròn

Sinh thời mẹ rất yêu con

Dù cho sông cạn đá mòn không quên

 

Mẹ về xứ Phật, làng Tiên

Hay lên Nước Chúa có phiền gì không?

Quê ta Yên Lạc, Yên Đồng

Đường làng đã lót bê tông cả rồi

Nhà nhà mái ngói tường vôi

Chúng con đầy đủ hơn hồi năm xưa

 

Vĩnh hằng có nắng có mưa

Có đêm, có sớm, có trưa như đời?

Sáu mươi thiếu Mẹ Mẹ ơi!

Vẫn như vắng mẹ cái thời ấu thơ

 

Kiếp sau dù đến bao giờ

Mẹ sinh con nhé con chờ kiếp sau

********

Tặng bác tôi nay đã ngoài 60 nhân ngày giỗ bà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...