Jump to content

Thì thầm với biển - Trần Công Tùng

Sign in to follow this  

Thì thầm với biển
Thơ: Trần Công Tùng
Diễn ngâm: Minh Đức

Biển là biển của muôn đời
Ta là ta của một thời thoáng qua
Bao năm biển vẫn không già
Chưa trăm ta đã sương pha mái đầu
Đá chìm biển giấu đáy sâu
Nỗi buồn ta giấu đáy câu thơ buồn
Thuyền ta mỏng mảnh cánh chuồn
Vẫn ra với biển ngàn muôn rộng dài
Ta không quăng lưới tung chài
Chỉ căng buồm đón gió mai mát lành
Biển - ta, ta - biển song hành
Biển đi về phía mông mênh thiên hà
Ta đi về phía cỏ hoa
Hoa tàn, lại có nụ ra níu cành
Hẳn là biển chẳng vô tình
Để mình ta nói, lại mình ta nghe.
User Feedback

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...