Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/23/2021 in all areas

  1. 1 point
    ---------- mùa lạnh, cố tình ghé vào để tìm đọc những bài thơ Giáng Sinh của Giacat. cảm ơn Giacat, dù rằng thơ viết dành cho đó dấu yêu
  2. 1 point
    ... Chúa xót xa không ban mình duyên phận Chúa có buồn trên nóc thánh cao sang Chúa không biết chuyện tình mình trái ngang Người yêu người, yêu nhau để phũ phàng Xin giã từ giáo đường chúa hôm qua Giã từ anh. Yêu dấu chẳng tương phùng Giã từ người tôi đã trót tiếng yêu Giã từ nhé, chúc người tròn hạnh phúc đã cố gắng không để mình nhớ, bằng cách không để cảm xúc dâng lên, không viết không thơ nữa, nhưng 5 năm - tình vẫn lận đận.
  3. 1 point
    Aily vẫn thích tìm đọc những bài thơ của Giacat có liên quan đến giáo đường, đến nỗi đau, niềm nhớ...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...