Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/27/2012 in all areas

  1. 5 points
    Lại về nữa cái tháng ba quạnh quẽ Thoáng mơ hoài dường cũng nhạt hơn xưa Biết lấy gì cất giữ một màu trưa Trời chưa thấp mà lòng mình trống lắm Thì đổ lỗi bởi chiều này ảm đạm Giọt cà phê sánh đặc với cô đơn Chiếc thìa lười khuấy loãng một vùng sương Tháng ba gọi đừng vội thưa người nhé Không gió đâu chỉ luồng đông bắc khẽ Dẫn lá mùa hun hút mỗi tầm qua Muốn phôn nhau dăm mẩu chuyện làm quà Lơ đễnh bấm ngón tay nhầm số mãi Đành quán vắng dõi chân người qua lại Thơ tháng ba mấy khổ chẳng nên vần Chiều ẩm ương khuất tất nửa liềm trăng Vo tờ lịch ném một ngày vào góc lặng. ĐCĐ Nguồn: Lang thang cùng thơ

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...