Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/14/2016 in all areas

  1. 1 point
    Nếu ai còn Mẹ hãy thương Đừng xem tình Mẹ, nhẹ thường gió bay Hạnh phúc nhất trên đời này Có Cha có Mẹ, đêm ngày bên ta ... Dù cho mưu sự phương xa Quanh năm vất vả ... bôn ba không về Cũng đừng tham vọng si mê Giữ tròn Đạo - Hiếu... tình Quê tình Người. Với Mẹ luôn nở nụ cười Khi con thành đạt, nên người lớn khôn Con sai Mẹ vẫn ôn tồn Dìu dắt từng bước ... vùi chôn đau buồn. Mong con nhớ Cội nhớ Nguồn Đền ơn đáp nghĩa, phải luôn tận tình Cuộc đời vấn đục khơi vinh Sống sao phải để... lòng mình bình an. Để khi rời khỏi trần gian Không còn vướng bận... hợp tan kiếp này Thọ hưởng Phước Đức an bày Sanh về Cực Lạc ... hồn say cảnh trời ! 14.03.2016 HOANGHAI

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...