Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Lời Nguyện

Gửi bởi Hoanghai11, 01 June 2019 - - - - - - · 35 Lượt xem

Lời Nguyện Nguyện cầu tất cả chúng sanh
Giác Ngộ Phật Pháp, tạo thành Phật Tâm
Phước duyên hạt giống nẩy mầm
Từ Bi Hỷ Xã, Thân Tâm An lành !

01.06.2019
HOANGHAI

Hình ảnh

21 người đang xem

0 thành viên, 21 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Về thăm quê

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung