Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

HoangHai11Nhờ Gặp Pháp

Gửi bởi Hoanghai11, 04 November 2017 - - - - - - · 96 Lượt xem

Nhờ Gặp Pháp . Từ ngày gặp Pháp gặp Tăng
Tâm lành hướng thiện, nói năng nhẹ nhàng
Tập Buông danh lợi không màng
Tin vào Nhân Quả... Đạo Vàng sáng soi...

Không còn ham muốn đua đòi
Nhìn vào sự việc, tự soi chính mình
Biết nhìn thương xót chúng sinh
Hành thiện tích đức, trọng tình nghĩa nhân.

Giảm bớt tánh Si - Tham - Sân
Tâm từ Giác ngộ, d...

Hình ảnh

17 người đang xem

0 thành viên, 17 khách, 0 ẩn nick

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

Lòng Mẹ

Google Shared Items

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung